Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Życzenia Marszałka Senatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski wystosował list do nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkół polskich i polonijnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oto jego treść:

Drodzy Rodacy!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Dnia Nauczyciela, jak potocznie nazywane jest to święto obchodzone na całym świecie – chciałbym wszystkim nauczycielom  i  pozostałym pracownikom szkół  polonijnych pogratulować osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych. Państwa postawę i zaangażowanie najpełniej wyrażają słowa watykańskiej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum Educationis”: „piękne (...) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich obowiązku (…)  podejmują w szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania”.

Dziękuję pedagogom skupionym w organizacjach oświatowych  za twórczą pracę z młodzieżą. Wdzięczny jestem, że wybraliście Państwo trud nauczania młodego pokolenia, wzięliście odpowiedzialność za jego rozwój i dokładacie starań, by podczas kreatywnych zajęć czerpało także z mądrości starszych pokoleń.

Szanowni Państwo,

Od momentu ukonstytuowania się Senatu, ta pierwsza demokratyczna instytucja państwa polskiego po 1989 roku, realizuje strategiczny program wspierania nauki języka ojczystego oraz promowania kultury polskiej poza granicami kraju, aby w ten sposób umacniać dobro wspólne, jakim jest dla nas wszystkich Polska.

Pragnę Państwa zapewnić, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej wspiera i będzie wspierał wszystkie formy nauczania polonijnego, albowiem sprzyjają one utrzymywaniu silnych więzi uczniów z Ojczyzną przodków.  Mam świadomość, że dla prowadzonej przez Państwa aktywności pedagogicznej konieczne jest wszechstronne finansowanie nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych w szkołach polonijnych i polskich  oraz zapewnienie przychylności władz kraju zamieszkania. Obiecuję, że Senat dołoży wszelkich starań, aby Wam w tym pomóc.

W tym dniu, Dniu Edukacji Narodowej, Drodzy Nauczyciele,  Wychowawcy, Rodzice i Wszyscy Zaangażowani w edukację polonijną, przyjmijcie, proszę, jak najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje. Niech to Święto będzie dla Państwa okazją do odczuwania zasłużonej dumy z Waszej trudnej i ciężkiej, ale tak bardzo potrzebnej pracy.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito