Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

47. posiedzenie Senatu

21 września 2017 r. zakończył się 1. dzień 47. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej), przedstawioną przez wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego.

Izba w obecności brata ks. Jerzego Popiełuszki, Józefa i jego żony Alfredy podjęła uchwałę w 70. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” (projekty wniesione przez grupy senatorów PO i PiS). Podkreślono w niej, że ks. Jerzy Popiełuszko od początku swego kapłaństwa posługiwał wśród ludzi najbardziej potrzebujących, krzywdzonych i poniewieranych. Od sierpnia 1980 r. był związany ze środowiskami robotniczymi, a w okresie strajków w Hucie Warszawa odprawiał msze św. dla protestujących. Po wprowadzeniu stanu wojennego wspierał prześladowanych i organizował akcje charytatywne dla potrzebujących. Ze względu na swoją posługę duszpasterską był prześladowany przez władze PRL. „Komunistyczna władza chciała zamknąć usta księdzu przez zastraszenie, a gdy to nie dało rezultatów, to przez zabójstwo” – napisano w uchwale. 

Senat rozpatrzył ustawę o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (projekt poselski). Ma być on obchodzony 12 lipca. Datę wybrano dla upamiętnienia pacyfikacji Michniowa w woj. świętokrzyskim. 12 i 13 lipca 1943 r. za pomoc niesioną partyzantom Michniów został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma być ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich oraz żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemia.

Izba zajęła się też ustawą o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (projekt poselski), uchylającą przepisy, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Nowelizacja przewiduje, że umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od jej wejścia w życie.

Senatorowie pracowali również nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (projekt rządowy), która ma zwiększyć wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów leczniczych.

 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito