SenatRzeczypospolitejPolskiej

rss

Zapowiedzi

23
kwietnia
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 
23
kwietnia
Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 
23
kwietnia
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
 
23
kwietnia
Posiedzenie komisji: Nauki, Edukacji i Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ustawodawczej
 
23
kwietnia
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 
23
kwietnia
Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej
 
23
kwietnia
Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej
 
23
kwietnia
Posiedzenie komisji: Rodziny i Polityki Społecznej, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej
 
23
kwietnia
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej
 
24
kwietnia
Posiedzenie komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ustawodawczej
 
24
kwietnia
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 
24
kwietnia
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej
 
24
kwietnia
53. posiedzenie Senatu RP
 
24
kwietnia
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 
24
kwietnia
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 

Minione wydarzenia

16
kwietnia
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
15
kwietnia
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
 
15
kwietnia
Posiedzenie Komisji Środowiska
 
15
kwietnia
Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 
15
kwietnia
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
 
11
kwietnia
Konferencja podsumowująca konkurs: "Samorządowy lider zarządzania 2014"
 
10
kwietnia
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państowej
 
10
kwietnia
Posiedzenie Komisji Ggospodarki Narodowej
 
10
kwietnia
52. posiedzenie Senatu
 
9
kwietnia
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito