SenatRzeczypospolitejPolskiej

rss

Zapowiedzi

1
września
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 
1
września
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
 
1
września
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej
 
1
września
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
 
1
września
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
1
września
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
 
2
września
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 
2
września
Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej
 
2
września
Posiedzenie Komisji Środowiska
 
2
września
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracjii i Łączności z Polakami za Granicą
 
3
września
Otwarcie wystawy „Zapomniani kaci Hitlera. «Samoobrona» Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.”
 

Minione wydarzenia

27
sierpnia
Posiedzenie komisji: Środowiska, Ustawodawczej, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Budżetu i FP...
 
27
sierpnia
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
 
27
sierpnia
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
 
27
sierpnia
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 
27
sierpnia
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej
 
27
sierpnia
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 
27
sierpnia
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 
26
sierpnia
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 
26
sierpnia
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 
6
sierpnia
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito