SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senat zbierze się na 61. posiedzeniu

24 - 25 września 2014 r.
więcej
 
rss

Zapowiedzi

22
września
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
23
września
Konferencja „Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie”
 
23
września
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 
23
września
Posiedzenie Komisji Środowiska
 
23
września
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej
 
23
września
Posiedzenie Komisji Środowiska
 
23
września
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 
23
września
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
 
23
września
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
 
23
września
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 
23
września
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
 
23
września
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowiek, Praworządności i Petycji
 
23
września
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 
23
września
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
 
24
września
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
 
24
września
Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej
 
24
września
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
 
24
września
Posiedzenie komisji: Gospodarki Narodowej, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej
 
8
października
Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego
 
27
listopada
Konferencja „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”
 

Minione wydarzenia

18
września
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
 
18
września
Konferencja "25 lat odrodzonego samorządu w Polsce"
 
18
września
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 
18
września
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 
17
września
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 
17
września
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej
 
17
września
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej
 
16
września
Posiedzenie Komisji Zdrowia
 
15
września
Cykl wystaw: "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski"
 
11
września
Konferencja przewodniczących parlamentów europejskich w Oslo
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito